Urządzenia bezprzewodowe i ich wpływ na zdrowie – nowe badania

Wyniki nowych badań wskazują, że emisje fal radiowych (radiofrequency; w skrócie RF) z urządzeń bezprzewodowych mają związek z szeregiem schorzeń i chorób, takich jak na przykład rak. 

Autorzy artykułu „Mechanizmy oksydacyjne aktywności biologicznej promieniowania radiowego o niskim natężeniu” opublikowanego w Electromagnetic Biology & Medicine dokonali przeglądu literatury naukowej i stwierdzili, że RF o niskim natężeniu wywołują skutki biologiczne w żywych komórkach na poziomie molekularnym.

Wnioski wynikające z tych badań są następujące : „ Analiza współczesnych danych w zakresie skutków biologicznych promieniowania radiowego ( radiofrequency radiation, w skrócie RFR) o niskim natężeniu prowadzi do uzasadnionego wniosku, że ten czynnik fizyczny jest silnym stresorem oksydacyjnym dla żywych komórek RFR stanowi potencjalne ryzyko dla ludzkiego zdrowia.

Zalecamy ograniczenie intensywności i czasu spędzanego w otoczeniu RFR oraz podejmowanie środków ostrożności w kwestii technologii bezprzewodowej w życiu codziennym”.

Zgodnie ze streszczeniem wyników badań: „…spośród 100 aktualnie dostępnych badań dotyczących oksydacyjnych efektów RFR o niskim natężeniu 93 potwierdza, że RFR wywołują skutki oksydacyjne w organizmach biologicznych”.

Przykładowe tezy potwierdzające powyższe: „ Nowe schorzenie, tak zwana elektro nadwrażliwość, na którą cierpią pacjenci wystawieni na RFR, zostało opisane… To zaburzenie ciągle narasta … (i) dotyczy obecnie co najmniej 9-11 procent mieszkańców Europy…”

„W ostatnich latach wiele badań epidemiologicznych wykazało znaczący wzrost występowania różnego rodzaju guzów u regularnych … użytkowników telefonów komórkowych…”

Wyniki tych nowych badań stoją w sprzeczności z zapewnieniami przemysłu telekomunikacyjnego twierdzącego, że emisje RF są „bezpieczne”, o ile nie naruszają wytycznych opartych na progu obserwowalności efektów termalnych w tkankach biologicznych.

Efekty badane na potrzeby omawianego artykułu dotyczyły emisji RF o niskim natężeniu, które były znacznie poniżej tych wytycznych.

(Źródło: SmartGridAwareness.org, 1 sierpnia 2015, http://tinyurl.com/qcauopz)

(NEXUS, nr 2 (106) MARZEC – KWIECIEŃ 2016)

Shopping Cart
Scroll to Top